Detaily autora

Souček, Luboš, Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

  • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v p rostoru centra města Brna
    Abstrakt  PDF