Detaily autora

Borůvka, Luboš, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika, Česká republika

  • Vol 25, No 1-2 (2018) - Kenozoikum
    VZTAH MEZI OBSAHEM NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH ORGANICKÝCH KYSELIN V PŮDÁCH A BOHATOSTÍ BYLINNÉHO PATRA KARPATSKÝCH BUČIN
    Abstrakt  PDF  HTML