Detaily autora

Borůvka, Luboš, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravin a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Aplikovaná geologie
    ZMĚNY FOREM Fe A Al V RÁMCI PEDOGENEZE VÝVRATIŠŤ V PŘIROZENĚ SE VYVÍJEJÍCÍM JEDLO-BUKOVÉM PRALESE
    Abstrakt  PDF