Detaily autora

Švábenická, Lilian

 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SOUČASNÝ STAV NÁZORŮ NA STRATIGRAFII A VYMEZENÍ SEDIMENTŮ NA ROZHRANÍ SPODNÍHO A STŘEDNÍHO MIOCÉNU (KARPAT-SP. BADEN) V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  KRÁTKÁ ZPRÁVA O MĚLKÝCH VRTECH IK-1 (IVAŇ) A VK-1 (VRANOVICE)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU ZÁPADNĚ BĚLOTÍNA (MORAVSKÁ BRÁNA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  NÁSTUP KROSNĚNSKÉ SEDIMENTACE VE FLYŠOVÉM PÁSMU KARPAT NA MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI U UZGRUNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
  VÝZKUM HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI V ROCE 2000
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY POSLEDNÍCH STRATIGRAFICKÝCH VÝZKUMŮ TZV. "GAULT-FLYŠE" RAČANSKÉ JEDNOTKY NA MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  O RÁZTOCKÝCH VRSTVÁCH RAČANSKÉ JEDNOTKY NA LISTU 25-314 OTROKOVICE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečistí Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
  Abstrakt