Detaily autora

Švábenická, Lilian, Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha

 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Mezozoikum
  STRUKTURNÍ INTERPRETACE VMÍSTĚNÍ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ DO SVRCHNOJURSKÝCH VÁPENCŮ SKALNÍ STĚNY MARTINKA (PAVLOVSKÉ VRCHY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  VÝSLEDKY MIKROPALEONTOLOGICKÉHO STUDIA VRTŮ VYHLOUBENÝCH V RÁMCI VÝZKUMU SESUVŮ V MAGURSKÉM FLYŠI
  Abstrakt  PDF