Detaily autora

Buriánková, Kristýna

  • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
    VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA
    Abstrakt  PDF
  • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Abstrakt