Detaily autora

Melka, Karel

  • Vol 10 (2003) - Aplikovaná geologie
    JÍLOVÉ MINERÁLY SVAHOVÝCH SEDIMENTŮ VYBRANÝCH HLUBOKÝCH SVAHOVÝCH DEFORMACÍ NA VSETÍNSKU
    Abstrakt  PDF