Detaily autora

Malý, Karel, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava

  • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
    PRŮZKUM STARÝCH DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ OBCE KAMENNÁ (SEVERNÍ ČÁST JIHLAVSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU) – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
    Abstrakt  PDF