Detaily autora

Malý, Karel

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
  PRŮZKUM STARÝCH DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ OBCE KAMENNÁ (SEVERNÍ ČÁST JIHLAVSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU) – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  STŘEDOVĚKÉ BARYEM BOHATÉ STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V JIHLAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  FÁZOVÉ SLOŽENÍ STRUSEK PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD NA HAVLÍČKOBRODSKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  FÁZOVÉ SLOŽENÍ STŘEDOVĚKÝCH STRUSEK PO TAVBĚ Pb-Ag RUD Z HUTNICKÉHO AREÁLU PLANDRY U JIHLAVY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  SULFIDICKÉ FÁZE VE STŘEDOVĚKÝCH STRUSKÁCH PO TAVBĚ Ag RUD V JIHLAVSKÉM A HAVLÍČKOBRODSKÉM RUDNÍM REVÍRU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD Z LOKALITY ČEJKOV-TRSOV (PELHŘIMOVSKÝ RUDNÍ REVÍR)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Krystalinikum
  Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
  IZOTOPOVĚ ANOMÁLNÍ SEDIMENTÁRNÍ KARBONÁTOVÁ HORNINA Z DOMAŠOVA N. BYSTŘICÍ (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Krystalinikum
  METAMORFOVANÁ BARYTOVÁ MINERALIZACE Z LOMU V DOLNÍCH LOUČKÁCH U TIŠNOVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  GEOCHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA CHALKOPYRITU Z BRONZOVÉHO DEPOTU OD BOROTÍNA
  Abstrakt  PDF