Detaily autora

Kropáč, Kamil, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

  • Vol 23, No 1-2 (2016) - Kenozoikum
    HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V HORNINÁCH SOLÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V ZÁPADNÍ ČÁSTI CHŘIBŮ
    Abstrakt  PDF
  • Vol 23, No 1-2 (2016) - Mezozoikum
    PETROGRAFICKÁ VARIABILITA TĚŠÍNITOVÉHO TĚLESA V BLUDOVICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
    Abstrakt  PDF