Detaily autora

Franců, Juraj

  • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
    VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI U UZGRUNĚ
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
    VÝZKUM HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI V ROCE 2000
    Abstrakt  PDF