Detaily autora

Havíř, Josef

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  ZÁZNAMY SEVEROKOREJSKÝCH JADERNÝCH EXPLOZÍ NA SEISMICKÉ STANICI VRAC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  ZVÝŠENÁ SEISMICKÁ AKTIVITA V EPICENTRÁLNÍ OBLASTI LAŠŤANY (STŘEDNÍ MORAVA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  VÝJIMEČNÉ ZEMĚTŘESENÍ JV. OD POZNANĚ (POLSKO) ZAZNAMENANÉ 6. 1. 2012
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Paleozoikum
  Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU ZÁPADNĚ BĚLOTÍNA (MORAVSKÁ BRÁNA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Paleozoikum
  VZTAH STRUKTUR, STRATIGRAFIE A KRASOVĚNÍ VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  NOVÉ VÝSLEDKY STRUKTURNÍHO STUDIA PALEOZOIKA OKOLÍ HRANIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
  ORIENTACE HLAVNÍCH OS PALEONAPĚTÍ V JIŽNÍ ČÁSTI PÁLAVY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  STUDIUM ORIENTACE HLAVNÍCH OS PALEONAPĚTÍ V ŠIRŠÍM OKOLÍ MORAVSKÉ BRÁNY - VÝSLEDKY PRVNÍ ETAPY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Aplikovaná geologie
  TEKTONICKÁ MIKROZEMĚTŘESENÍ REGISTROVANÁ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V ROCE 2000
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Aplikovaná geologie
  NOVÝ SEVEROKOREJSKÝ JADERNÝ TEST A ROLE STANICE VRAC V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU CTBTO
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Paleozoikum
  VARISKÝ VRÁSOVÝ SYSTÉM ODKRYTÝ V LOMU PODHŮRA (SV. OKRAJ ČESKÉHO MASIVU, KRA MALENÍKU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Aplikovaná geologie
  Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998
  Abstrakt
 • Vol 25, No 1-2 (2018) - Aplikovaná geologie
  SEISMICKÉ JEVY REGISTROVANÉ STANICÍ VRAC V ROCE 2017
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 25, No 1-2 (2018) - Paleozoikum
  NEOGENNÍ ZPĚTNÁ ROTACE VRÁSOVO-NÁSUNOVÉ STAVBY VE SPODNÍM KARBONU KRY MALENÍKU
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 26, No 1-2 (2019) - Aplikovaná geologie
  Časová rezidua odečtů P vln ze severokorejské jaderné exploze z roku 2017 a jejich příspěvek k problematice nehomogenit litosféry ve střední Evropě
  Abstrakt  HTML  PDF