Detaily autora

Adámek, Josef

 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SOUČASNÝ STAV NÁZORŮ NA STRATIGRAFII A VYMEZENÍ SEDIMENTŮ NA ROZHRANÍ SPODNÍHO A STŘEDNÍHO MIOCÉNU (KARPAT-SP. BADEN) V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  KRÁTKÁ ZPRÁVA O MĚLKÝCH VRTECH IK-1 (IVAŇ) A VK-1 (VRANOVICE)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
  PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KARPAT – SPODNÍ BADEN V JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ
  Abstrakt  PDF