Detaily autora

Pluskalová, Jitka

  • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
    LITOFACIE A FOSILNÍ STOPY JEMNOZRNNÉHO TURBIDITNÍHO SYSTÉMU V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ JESENICKÉHO KULMU, ČESKÝ MASIV
    Abstrakt  PDF