Detaily autora

Hladil, Jindřich

 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Geologická stavba propasti Macocha v Moravském krasu na základě strukturních a stratigrafických výzkumů
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
  NÁLEZY BADENSKÝCH FOSÍLIÍ V JESKYNI SVÁŽNÁ STUDNA, MORAVSKÝ KRAS – DŮSLEDKY PRO SPELEOGENEZI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  STRATIGRAFICKÉ DOKLADY O NÁSUNOVÉM ZLOMU VE VRTU RAŠKOVICE JA-7
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
  Abstrakt