Detaily autora

Štelcl, Jindřich

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  DISTRIBUCE ALKÁLIÍ V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V PROSTORU MEZIDEPONIE VE VÝCHODNÍ ČÁSTI VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  ALKÁLIE V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH MACOŠSKÉHO A LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  ALKÁLIE V BŘIDLICÍCH ROZSTÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ TĚŽENÝCH VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VYUŽITELNOST KOLORIMETRIE PŘI STUDIU HORNIN – NA PŘÍKLADU VÁPENCŮ VE VELKOLOMU MOKRÁ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Chemické složení raně středověkých skleněných korálků z jižního předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutických léčeben v Císařské jeskyni a Sloupskošošůvských jeskyních (Moravský kras, Česká republika)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNI NA TUROLDU U MIKULOVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH KARBONÁTOVÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Aplikovaná geologie
  ACIDOBAZICKÉ REAKCE VÝLUHŮ PŮD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉHO KRASU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNY V SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍCH (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNIN MORAVSKOSLEZSKÉHO KULMU V OBLASTI NÍZKÉHO JESENÍKU A ODERSKÝCH VRCHŮ: PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ZDROJOVÉ OBLASTI KLASTICKÉHO MATERIÁLU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNÍCH NA POMEZÍ U JESENÍKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Aplikovaná geologie
  NOVÉ POZNATKY Z VÝZKUMU SPELEOAEROSOLŮ VE VYBRANÝCH JESKYNÍCH MORAVSKÉHO KRASU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Aplikovaná geologie
  CHEMICKÁ ELIMINACE "LAMPENFLÓRY" V JESKYNNÍCH SYSTÉMECH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  VÝSLEDKY GAMASPEKTROMETRICKÉHO A PETROGRAFICKÉHO VÝZKUMU „HEŘMANOVICKÝCH MRAMORŮ“ V LOMU V HEŘMANOVICÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  AEROSOLY V ATMOSFÉŘE CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  DYNAMIKA SKAPOVÝCH VOD (CÍSAŘSKÁ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  RADIOAKTIVITA HORNIN VE SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNĚ V CÍSAŘSKÉ JESKYNI (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  MANGANEM BOHATÉ POVLAKY NA STĚNÁCH CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Aplikovaná geologie
  Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Aplikovaná geologie
  Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Aplikovaná geologie
  Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické lečebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih
  Abstrakt