Detaily autora

Čtyroká, Jiřina

  • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna
    Abstrakt