Detaily autora

Zimák, Jiří, katedra geologie PřF UP Olomouc, Česká republika

 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Aplikovaná geologie
  ANALÝZA LABORATORNÍCH HODNOT RADIOAKTIVITY HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 15-11 ZLATÉ HORY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Aplikovaná geologie
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFITŮ A MAGMATITŮ NA MAPOVÉM LISTU 14-21 TRAVNÁ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Aplikovaná geologie
  STUDIUM RADIOAKTIVITY KRYSTALINICKÝCH HORNIN A PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ NA MAPOVÉM LISTU 14-44 ŠTERNBERK
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Paleozoikum
  MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z ROZVODNÉHO VRCHU U ČABOVÉ VE STŘEDNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 24, No 1-2 (2017) - Aplikovaná geologie
  Přirozená radioaktivita krystalinika, paleozoických sedimentárních hornin a vybraných kenozoických sedimentů na mapovém listu 24-22 Olomouc
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 24, No 1-2 (2017) - Aplikovaná geologie
  Uran, thorium a draslík v krystaliniku a paleozoických sedimentech na mapovém listu 14-33 Polička – laboratorní gamaspektrometrie a parciální chemické složení variských plutonitů
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 24, No 1-2 (2017) - Krystalinikum
  Biotitická plagioklasová rula z Koutů nad Desnou a Rejhotic (vrbenská skupina v zóně Červenohorského sedla): nové mineralogické údaje
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 24, No 1-2 (2017) - Krystalinikum
  Mineralogie krupníkového tělesa v Medvědím dole u Koutů nad Desnou v Jeseníkách
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 26, No 1-2 (2019) - Aplikovaná geologie
  Obsahy přirozených radioaktivních prvků (K, U, Th) v půdách na mapovém listu 24-22 Olomouc – vztah mezi radioaktivitou půdy a matečné horniny
  Abstrakt  HTML  PDF
 • Vol 25, No 1-2 (2018) - Krystalinikum
  PETROGRAFIE A MINERALOGIE KRUPNÍKOVÉHO TĚLESA NA LOKALITĚ ZADNÍ HUTISKO U VERNÍŘOVIC (HRUBÝ JESENÍK)
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 25, No 1-2 (2018) - Aplikovaná geologie
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ A CHEMISMUS KARBONÁTOVÝCH HORNIN NA MAPOVÝCH LISTECH 25-11 HLUBOČKY A 25-12 HRANICE
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 26, No 1-2 (2019) - Paleozoikum
  Geochemie a radioaktivita paleozoických hornin na listech 15-31 Bruntál a 15-33 Moravský Beroun a jejich souvislost se složením variské hydrotermální mineralizace
  Abstrakt  HTML  PDF