Detaily autora

Zimák, Jiří, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFOVANÝCH A MAGMATICKÝCH HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 14-23 KRÁLÍKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
  URAN A THORIUM V GRANITICKÝCH PEGMATITECH A APLITECH SILEZIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  DISTRIBUCE ALKÁLIÍ V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V PROSTORU MEZIDEPONIE VE VÝCHODNÍ ČÁSTI VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA KULMSKÝCH SEDIMENTŮ NA VÝCHODNÍM OKRAJI ČESKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  URAN V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH VÝCHODNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  MINERALOGIE DVOU TYPŮ ŽELEZNÝCH RUD Z HISTORICKÝCH LOŽISEK NA RUDNÉ HOŘE U VERNÍŘOVIC V HRUBÉM JESENÍKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  ANOMÁLNĚ VYSOKÉ OBSAHY URANU V TAKTITECH A REAKČNÍCH SKARNECH PLÁŠTĚ ŽULOVSKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  ALKÁLIE V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH MACOŠSKÉHO A LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  VLIV TĚŽBY URANU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – RADIOAKTIVITA FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ A HALDOVÉHO MATERIÁLU V PROSTORU LOŽISKA ZÁLESÍ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  ALKÁLIE V BŘIDLICÍCH ROZSTÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ TĚŽENÝCH VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Paleozoikum
  MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z LOŽISKA ŘÍDEČ V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VYUŽITELNOST KOLORIMETRIE PŘI STUDIU HORNIN – NA PŘÍKLADU VÁPENCŮ VE VELKOLOMU MOKRÁ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VZTAH MEZI PŘIROZENOU RADIOAKTIVITOU HORNIN A PŮD NA NICH VYTVOŘENÝCH – ZÁKLADNÍ PROBLÉM INTERPRETACE DAT ZÍSKANÝCH LETECKOU A TERÉNNÍ GAMASPEKTROMETRIÍ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Aktivita radiocesia a přirozených radioaktivních prvků v sedimentech Plumlovské přehrady a přirozená radioaktivita hornin snosné oblasti
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí
  Abstrakt  PDF