Detaily autora

Zimák, Jiří

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFOVANÝCH A MAGMATICKÝCH HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 14-23 KRÁLÍKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
  URAN A THORIUM V GRANITICKÝCH PEGMATITECH A APLITECH SILEZIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  DISTRIBUCE ALKÁLIÍ V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V PROSTORU MEZIDEPONIE VE VÝCHODNÍ ČÁSTI VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA KULMSKÝCH SEDIMENTŮ NA VÝCHODNÍM OKRAJI ČESKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  URAN V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH VÝCHODNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  MINERALOGIE DVOU TYPŮ ŽELEZNÝCH RUD Z HISTORICKÝCH LOŽISEK NA RUDNÉ HOŘE U VERNÍŘOVIC V HRUBÉM JESENÍKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  ANOMÁLNĚ VYSOKÉ OBSAHY URANU V TAKTITECH A REAKČNÍCH SKARNECH PLÁŠTĚ ŽULOVSKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  ALKÁLIE V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH MACOŠSKÉHO A LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  VLIV TĚŽBY URANU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – RADIOAKTIVITA FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ A HALDOVÉHO MATERIÁLU V PROSTORU LOŽISKA ZÁLESÍ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  ALKÁLIE V BŘIDLICÍCH ROZSTÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ TĚŽENÝCH VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Paleozoikum
  MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z LOŽISKA ŘÍDEČ V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VYUŽITELNOST KOLORIMETRIE PŘI STUDIU HORNIN – NA PŘÍKLADU VÁPENCŮ VE VELKOLOMU MOKRÁ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VZTAH MEZI PŘIROZENOU RADIOAKTIVITOU HORNIN A PŮD NA NICH VYTVOŘENÝCH – ZÁKLADNÍ PROBLÉM INTERPRETACE DAT ZÍSKANÝCH LETECKOU A TERÉNNÍ GAMASPEKTROMETRIÍ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Zlato z dolu Marie Pomocná III ve zlatohorském rudním revíru
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutických léčeben v Císařské jeskyni a Sloupskošošůvských jeskyních (Moravský kras, Česká republika)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Aktivita radiocesia a přirozených radioaktivních prvků v sedimentech Plumlovské přehrady a přirozená radioaktivita hornin snosné oblasti
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNI NA TUROLDU U MIKULOVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH KARBONÁTOVÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH A PROTEROZOICKÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU V PROFILOVÉ LINII MEZI VIDNAVOU A OSTRAVOU-PORUBOU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Aplikovaná geologie
  NOVÁ MIKROTERMOMETRIE FLUIDNÍCH INKLUZÍ NA KATEDŘE GEOLOGIE PŘF UP V OLOMOUCI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Paleozoikum
  HYDROTERMÁLNÍ KŘEMEN-KALCIT-TURMALÍNOVÉ ŽÍLY NA LOŽISKÁCH ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA KONICKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNY V SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍCH (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNIN MORAVSKOSLEZSKÉHO KULMU V OBLASTI NÍZKÉHO JESENÍKU A ODERSKÝCH VRCHŮ: PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ZDROJOVÉ OBLASTI KLASTICKÉHO MATERIÁLU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNÍCH NA POMEZÍ U JESENÍKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  VÝSKYT SCHEELITU V ZELENÝCH BŘIDLICÍCH NA SULFIDICKÉM PB-ZN-(AG) LOISKU OSKAVA V JESENÍKÁCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  MANGANOVÉ RUDY Z LUDMÍROVA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  IZOTOPICKY ANOMÁLNÍ VÁPENEC Z HRABŮVKY A JEHO SROVNÁNÍ S PODOBNÝMI VÝSKYTY NA MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ KALCIT-KŘEMEN-SULFIDICKÉ MINERALIZACE U HRANIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  KALCITICKÝ MRAMOR S MAGNETITEM NA LOKALITĚ „MLÝNSKÝ VRCH“ U HEŘMANOVIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Krystalinikum
  MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD NA HISTORICKÉM LOŽISKU „GLÜCK AUF“ U SEČE (U JESENÍKU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „MARIA TROST“ U HEŘMANOVIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „TVRDKOVSKÁ LEČ“ U TVRDKOVA VE VRBENSKÉ SKUPINĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  ALKALICKO-ŽIVCOVÝ PALEORYOLIT Z LUDMÍROVA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Krystalinikum
  BARNATÝ MUSKOVIT A BARNATÝ FLOGOPIT V METAMORFITECH A RUDÁCH ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Krystalinikum
  MINERALOGIE PÁSKOVANÝCH MAGNETITOVÝCH RUD NA LOŽISKU „POD BŘIDLIČNOU“ U VERNÍŘOVIC, HRUBÝ JESENÍK
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  MINERALOGIE HYDROTERMÁLNÍCH ŽIL V LOMECH U HRABŮVKY A NEJDKU (MORAVSKOSLEZSKÝ KULM)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „DRAKOV“ U HEŘMANOVIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  VÝSLEDKY GAMASPEKTROMETRICKÉHO A PETROGRAFICKÉHO VÝZKUMU „HEŘMANOVICKÝCH MRAMORŮ“ V LOMU V HEŘMANOVICÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
  FYLITICKÝ SVOR S CHLORITOIDEM A MAGNETITEM Z ALUVIÁLNÍCH ULOŽENIN OSKAVY U NEMRLOVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
  PUKLINOVÁ MINERALIZACE ALPSKÉHO TYPU V METAGRANITOIDECH NA ŠPIČÁKU U VERNÍŘOVIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  AEROSOLY V ATMOSFÉŘE CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  DYNAMIKA SKAPOVÝCH VOD (CÍSAŘSKÁ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  RADIOAKTIVITA HORNIN VE SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNĚ V CÍSAŘSKÉ JESKYNI (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  MANGANEM BOHATÉ POVLAKY NA STĚNÁCH CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Hydrotermální mineralizace v lomu „Podhůra“ u Lipníka nad Bečvou
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Rabdofán-(Ce) z křemené žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku)
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Nové poznatky o historickém rudním ložisku „U havířských jam“ u Jemnice
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Aplikovaná geologie
  Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Aplikovaná geologie
  Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Aplikovaná geologie
  Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické lečebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih
  Abstrakt