Detaily autora

Synek, Jiří

  • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
    KONODONTOVÁ SPOLEČENSTVA NĚMČICKO-VRATÍKOVSKÉHO PRUHU
    Abstrakt  PDF
  • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova
    Abstrakt