Detaily autora

Svatuška, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
    Těžké minerály rozsypových ložisek zlata vázaných na khantaishirský ofiolitový komplex poblíž měst Altaj a Khaliun (jihozápadní Mongolsko)
    Abstrakt  PDF  HTML