Detaily autora

Rez, Jiří, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
    Abstrakt  PDF