Detaily autora

Novák, Jiří, Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

  • Vol 23, No 1-2 (2016) - Aplikovaná geologie
    APLIKACE TEXTURNÍ RTG-DIFRAKČNÍ ANALÝZY V TEKTONICE – KVANTIFIKACE PŘEDNOSTNÍ ORIENTACE KALCITU V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH
    Abstrakt  PDF