Detaily autora

Kopecký, Jiří

  • Vol 6 (1999) - Kvartér
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku
    Abstrakt