Detaily autora

Janečka, Jiří, Geologický ústav, Akademie věd ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

  • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Abstrakt  PDF