Detaily autora

Janečka, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
    DEFORMACE SVRCHNOBADENSKÝCH TRACHYANDEZITŮ U BOJKOVIC JAKO ODRAZ POSTINTRUZIVNÍ TRANSTENZE V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE (VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
    Abstrakt  PDF