Detaily autora

Janál, Jiří

 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  PETROGRAFIE A GEOCHEMIE SEDIMENTÁRNÍCH HORNIN V OKOLÍ KÓTY OBŘANY V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  TĚŽKÉ MINERÁLY VE ZDIVU ZŘÍCENINY HRADU OBŘANY A OKOLNÍCH HORNINÁCH (HOSTÝNSKÉ VRCHY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Kvartér
  DOKUMENTACE HOLOCENNÍCH SEDIMENTŮ VE ŠTĚRKOVNĚ U HULÍNA
  Abstrakt  PDF