Detaily autora

Kadlec, Jaroslav

 • Vol 10 (2003) - Kvartér
  REKONSTRUKCE SMĚRŮ PROUDĚNÍ POMOCÍ MĚŘENÍ ANIZOTROPIE MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY VE FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTECH OCHOZSKÉ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Kvartér
  MORFOLOGIE POLOSLEPÉHO HOSTĚNICKÉHO ÚDOLÍ A JEHO VZTAH KE KRASOVÝM JEVŮM V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  TERCIÉRNÍ JESKYNNÍ SEDIMENTY V LOMU MALÁ DOHODA U HOLŠTEJNA V MORAVSKÉM KRASU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Kvartér
  PALEOHYDROGRAFIE HÁDECKÉHO ÚDOLÍ V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Kvartér
  REKONSTRUKCE PALEOHYDROGRAFIE NA ZÁKLADĚ DATOVÁNÍ SEDIMENTŮ HOLŠTEJNSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Kvartér
  STÁŘÍ A GENEZE SEDIMENTŮ V OCHOZSKÉ JESKYNI
  Abstrakt  PDF