Detaily autora

Šmerda, Jaroslav, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo

  • Vol 21, No 1-2 (2014) - Krystalinikum
    NOVÝ VÝSKYT SKARNU V GFÖHLSKÉ JEDNOTCE U VEVČIC U JEVIŠOVIC: MINERÁLNÍ ASOCIACE SKARNU A KONTAMINOVANÝCH AMFIBOLICKÝCH PEGMATITŮ
    Abstrakt  PDF