Detaily autora

Škojec, Jaroslav, Mikulčice – výzkumná základna, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 60200 Brno, Česká republika

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
    Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi
    Abstrakt  PDF  HTML