Detaily autora

Leichmann, Jaromír

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  GRANÁTICKÉ PÁSKOVANÉ ANOROGENNÍ GRANITY A PEGMATITY SUITY HLÍNA V BRUNOVISTULIKU – TEXTURY A PLOŠNÉ ROZŠÍŘENÍ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Charakteristika grafitové suroviny z lokality Olomouc-Neředín, latén A
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Korelace dat letecké, pozemní a laboratorní gamaspektrometrie na tělesech durbachitů
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
  GENETICKÉ ASPEKTY FLUORITOVÉ MINERALIZACE U RAKŠIC V BRNĚNSKÉM MASIVU
  Abstrakt  PDF