Detaily autora

Leichmann, Jaromír, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Aplikovaná geologie
    GAMASPEKTROMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA UHELNÝCH SEDIMENTŮ BOSKOVICKÉ BRÁZDY A STRUSEK VZNIKLÝCH JEJICH SPALOVÁNÍM
    Abstrakt  PDF
  • Vol 16 (2009) - Krystalinikum
    THORIEM BOHATÉ GRANITY ZÁPADNÍ ČÁSTI BRNĚNSKÉHO MASIVU
    Abstrakt  PDF