Detaily autora

Leichmann, Jaromír, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  GRANÁTICKÉ PÁSKOVANÉ ANOROGENNÍ GRANITY A PEGMATITY SUITY HLÍNA V BRUNOVISTULIKU – TEXTURY A PLOŠNÉ ROZŠÍŘENÍ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Charakteristika grafitové suroviny z lokality Olomouc-Neředín, latén A
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Korelace dat letecké, pozemní a laboratorní gamaspektrometrie na tělesech durbachitů
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Aplikovaná geologie
  CHEMICKÉ SLOŽENÍ SKLOVINY STŘEDOVĚKÝCH TYGLÍKŮ Z BRNA A JIHLAVY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Paleozoikum
  Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Krystalinikum
  Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu – produkty sekundární hydratace pyroxenu
  Abstrakt  PDF