Detaily autora

Demek, Jaromír

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  HODNOCENÍ RIZIK DOPADU PROJEKTŮ TĚŽBY UHLÍ NA RELIÉF MORAVSKO-SLEZSKÝCH KARPAT V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍPADOVÁ INŽENÝRSKO-GEOMORFOLOGICKÁ STUDIE DOBÝVACÍHO PROSTORU TROJANOVICE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Kvartér
  PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA JV SVAHU ČERVENÉHO KOPCE V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Kvartér
  Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku
  Abstrakt