Detaily autora

Suchánková, Jana, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 13 (2006) - Krystalinikum
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu – produkty sekundární hydratace pyroxenu
    Abstrakt  PDF