Detaily autora

Hladíková, Jana

  • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
    NOVÉ VÝSLEDKY STUDIA SPODNOBADENSKÝCH SEDIMENTŮ A FOSILIÍ Z NĚKTERÝCH VRTŮ V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI JIŽNĚ OD BRNA
    Abstrakt  PDF