Detaily autora

Sedláček, Jan, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
    PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ RYCHLOSTI SEDIMENTACE VE VYBRANÝCH PŘEHRADNÍCH NÁDRŽÍCH V POVODÍ MORAVY
    Abstrakt  PDF