Detaily autora

Mareček, Jan, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, AF, Mendelova univerzita v Brně; Zemědělská 1, 613 00 Brno

  • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
    VYUŽITÍ TERÉNNÍHO RENTGENOFLUORESCENČNÍHO SPEKTROMETRU PRO ANALÝZU ORGANOMINERÁLNÍCH MATRICÍ
    Abstrakt  PDF