Detaily autora

Kučera, Jan

  • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
    HYDROTERMÁLNÍ ASOCIACE NA ŽILÁCH V KLASTICKÝCH HORNINÁCH SPODNÍHO KARBONU DRAHANSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ VRCHOVINY: GENETICKÉ ASPEKTY
    Abstrakt  PDF
  • Vol 11 (2004) - Paleozoikum
    HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V BŘIDLICOVÝCH SOUVRSTVÍCH SPODNÍHO KARBONU NÍZKÉHO JESENÍKU
    Abstrakt  PDF