Detaily autora

Hradecký, Jan, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava

  • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd – příkladová studie Sihelský potok
    Abstrakt  PDF