Detaily autora

Hradecký, Jan

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  PODMÍNKY TRANSPORTU A AKUMULACE SEDIMENTŮ V ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝCH KORYTECH BESKYDSKÝCH TOKŮ: PŘÍKLADOVÁ STUDIE SOUTOKU ŘEKY MORÁVKY A MOHELNICE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd – příkladová studie Sihelský potok
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
  Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Aplikovaná geologie
  MORFOLOGICKÉ A GEOFYZIKÁLNÍ PROJEVY EXTENZE VE VRCHOLOVÉ PARTII SMRKU (1276 M) V MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ STÁŘÍ SVAHOVÝCH DEFORMACÍ V JABLUNKOVSKÉ BRÁZDĚ A ČESKÉ ČÁSTI SLEZSKÝCH BESKYD
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Kvartér
  PLEISTOCENNÍ PERIGLACIÁLNÍ MODELACE OKOLÍ VYSOKÉ HOLE (PRADĚDSKÁ HORNATINA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Kvartér
  SOUČASNÝ GEOMORFOLOGICKÝ VÝZKUM V ZÁPADNÍCH BESKYDECH A PODBESKYDSKÉ PAHORKATINĚ
  Abstrakt  PDF