Detaily autora

Šikula, Jan

  • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
    LITOFACIÁLNÍ ANALÝZA MIOCENNÍCH SEDIMENTŮ JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA ZÁKLADĚ PODPOVRCHOVÝCH DAT
    Abstrakt  PDF