Detaily autora

Baroň, Ivo, Geologische Bundesanstalt, Neulinggasse 38, 1030 Wien

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
    ORIENTAČNÍ STANOVENÍ RECENTNÍ MÍRY DENUDACE FLYŠOVÉHO PÁSMA VNĚJŠÍCH ZÁPADNÍCH KARPAT NA PŘÍKLADU POVODÍ BYSTŘIČKY VE VSETÍNSKÝCH VRŠÍCH
    Abstrakt  PDF