Detaily autora

Poul, Ivan, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno

 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
  DEFORMACE SVRCHNOBADENSKÝCH TRACHYANDEZITŮ U BOJKOVIC JAKO ODRAZ POSTINTRUZIVNÍ TRANSTENZE V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE (VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
  INTERPRETACE DEFORMACÍ SEDIMENTŮ KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA KONTAKTU SE ZÓNOU PAVLOVSKO-WASCHBERSKOU (VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2009) - Mezozoikum
  ORIENTACE PŘÍČNÝCH ZLOMŮ V PAVLOVSKÝCH VRCHÁCH NA JIŽNÍ MORAVĚ (ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF