Detaily autora

Poul, Ivan, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Geologická stavba propasti Macocha v Moravském krasu na základě strukturních a stratigrafických výzkumů
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
  DOKLADY STŘEDNOMIOCENNÍ NÁSUNOVÉ TEKTONIKY V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE FLYŠOVÉHO PÁSMA ZÁPADNÍCH KARPAT
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Mezozoikum
  STRUKTURNÍ INTERPRETACE VMÍSTĚNÍ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ DO SVRCHNOJURSKÝCH VÁPENCŮ SKALNÍ STĚNY MARTINKA (PAVLOVSKÉ VRCHY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Aplikovaná geologie
  FOSILNÍ SESUVY V NEOGENNÍCH MOŘSKÝCH JÍLECH NA SEVERU BRNĚNSKÉ AGLOMERACE – PODCENĚNÝ ASPEKT PRO ZALOŽENÍ OBYTNÝCH STAVEB
  Abstrakt  PDF