Detaily autora

Poul, Ivan, Ústav geotechniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

  • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Abstrakt  PDF