Detaily autora

Gilíková, Helena, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno, Česká republika

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
    Faunistické společenstvo kroměřížského souvrství na lokalitě Litenčice (karpatská předhlubeň, střední Morava)
    Abstrakt  PDF  HTML