Detaily autora

Finger, Fritz

  • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
    VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA
    Abstrakt  PDF