Detaily autora

Kuda, František, Oddělení environmentální geografie Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Drobného 28, 602 00 Brno, Česká republika

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
    Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi
    Abstrakt  PDF  HTML